Neste

 
 

Kvalitetskrav:

  • Med produkt mener vi alle tjenester fra første kundekontakt til varen er tatt i bruk.

  • Bedriften satser på høykvalitetsprodukter

  • øy kvalitet er når ytelsene ved Hamsund TRE as leverer, er bedre eller lik skapt forventning hos kunden

  • Hamsund TRE as skal ikke gå på akkord med dette kvalitetskrav.